Zverejňovanie informácií

Poďakovanie darcom

  1. Neznámym darcom a organizátorom zbierky "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok".
  2. Nadácii Pontis za darovanie germicídneho žiariča.
  3. OZ Pohodovo za darovanie mobilného telefónu na komunikáciu klientov so svojimi príbuznými počas pandémie COVID-19 a za sprostredkovanie darovania OOPP cez platformu "Kto pomôže Slovensku".
  4. Platforme "Kto pomôže Slovensku" a jej dodávateľom za darovanie 2 ks digitálnych teplomerov, ochranných štítov, ochranných rúšok, respirátorov, dezinfekcie ...
  5. SOŠ Kráľovský Chlmec za darovanie 90 ks bavlnených rúšok.
  6. OZ ADRA za darovanie vitamínov Centrum a dezinfekcie.
Všetkým darcom zo srdca a úprimne ďakujeme.