Poplatky
  • Cenník  
     
  • Úhrada pre samoplatcov: 20,- EUR/deň  
     
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018  
 
  • EON na klienta na mesiac: 1088,30 EUR/klient/mesiac
  • EON na klienta na mesiac: 749,96 EUR/klient/mesiac