Podporte nás darovaním 2% svojej dane - prostredníctvom svojho zamestnávateľa (pri vykonaní ročného zúčtovania dane) alebo pri podaní daňového priznania pre FO alebo PO. Ďakujeme.

Údaje potrebné na poukázanie 2% dane
DOSS - Dom sociálnych služieb n.o.
nezisková organizácia

J. Majlátha 1111/11
077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: 31257135
 

Oznam - umožnenie návštev

Na základe odporúčania RÚVZ so sídlom v Trebišove zo dňa 18.12.2020 je možné uskutočniť návštevy v DOSS – Dom sociálnych služieb n.o. iba v exteriérových priestoroch zariadenia za dodržania prísnych protiepidemických opatrení.
V interiérových priestoroch zariadenia je možné vykonať iba návštevu kňazov a rodinných príslušníkov u ťažko chorých alebo umierajúcich osôb.

Každá návšteva je povinná dodržiavať prísne protiepidemické opatrenia:

  • predložiť negatívny test (antigénový nie starší ako 24 hodín alebo RT-PCR test nie starší ako 72 hodín) alebo potvrdenie od lekára o prekonaní ochorenia COVID-19,
  • prekrytie horných dýchacích ciest, t.j. nos aj ústa počas celej doby návštevy všetkými osobami,
  • odmeranie telesnej teploty a podpísanie čestného vyhlásenia,
  • dezinfekcia rúk,
  • dodržanie odstupov minimálne 2 metre a zdržanie sa fyzického kontaktu (objatia, bozky, podania rúk a pod.),
  • dodržať čas návštevy max. 30 min.,
  • max. 2 osoby na klienta v rovnakom čase.
Všetky návštevy prosíme, aby sa vopred telefonicky dohodli na termíne a čase vykonania návštevy.

So svojimi príbuznými však môžete naďalej zostať v telefonickom kontakte, resp. prostredníctvom elektronickej komunikácie (Skype, WhatsApp, Messenger) kedykoľvek počas dňa po predchádzajúcej telefonickej dohode s personálom zariadenia t.č. 056 6321433, resp. mobilné kontakty na sociálnu pracovníčku Mgr. Gabrielu Bertovú alebo sestru Mgr. Csillu Katkóovú

 

 

DOSS - Dom sociálnych služieb je nezisková organizácia poskytujúca sociálne služby v zariadení pre seniorov
a špecializovanom zariadení v zmysle Z.č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení.
Sme neverejný poskytovateľ sociálnych služieb a naša organizácia vznikla 1.1.2008. Skúsenosti s poskytovaním sociálnych služieb však máme od r. 1999, odkedy sme poskytovali terénnu opatrovateľskú službu klientom
v domácnosti v obciach južného Zemplína ako FO.

Štatutárnym zástupcom organizácie je riaditeľ, Ing. Pavol Horváth.
O klientov sa stará kvalifikovaný 16-členný personál.
Kapacita nášho zariadenia je 24 klientov (15 klientov špecializované zriadenie a 9 klientov zariadenie pre seniorov), preto môžeme povedať, že sme zariadenie rodinného typu, kde sa ku každému klientovi pristupuje individuálne a naším cieľom je, aby sme klientovi vytvorili atmosféru rodinného prostredia.
Sociálne služby, ktoré poskytujeme: ubytovanie, stravovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne
a šatstva a ostatné služby podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách.
Špecializované zariadenie je zamerané na klientov s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou
a na demencie rôzneho typu.

Budova zariadenia sa nachádza v širšom centre mesta Kráľovský Chlmec, v blízkosti sú ordinácie lekárov, nemocnica, obchody, kostol, lekárne. V areáli zariadenia sa nachádza altánok s krbom na letné posedenia pri grilovačke, terasa, zeleninové a kvetinové záhony, ktoré od jari do jesene využívame pri pracovnej terapii. Budova prešla v roku 2018 čiastočnou rekonštrukciou, bola k nej pribudovaná nová prístavba, v ktorej sa nachádza jedáleň, kuchyňa, sklady, štyri 2-posteľové izby, z toho 1 izba apartmánového typu. Na poschodí sa nachádzajú kancelárie, sklady a zázemie pre zamestnancov. Celá budova ako aj vonkajší areál vyhovujú podmienkam bezbariérového prístupu.