DOSS - Dom sociálnych služieb je nezisková organizácia poskytujúca sociálne služby v zariadení pre seniorov
a špecializovanom zariadení v zmysle Z.č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení.
Sme neverejný poskytovateľ sociálnych služieb a naša organizácia vznikla 1.1.2008. Skúsenosti s poskytovaním sociálnych služieb však máme od r. 1999, odkedy sme poskytovali terénnu opatrovateľskú službu klientom
v domácnosti v obciach južného Zemplína ako FO.

Štatutárnym zástupcom organizácie je riaditeľ, Ing. Pavol Horváth.
O klientov sa stará kvalifikovaný 16-členný personál.
Kapacita nášho zariadenia je 24 klientov (15 klientov špecializované zriadenie a 9 klientov zariadenie pre seniorov), preto môžeme povedať, že sme zariadenie rodinného typu, kde sa ku každému klientovi pristupuje individuálne a naším cieľom je, aby sme klientovi vytvorili atmosféru rodinného prostredia.
Sociálne služby, ktoré poskytujeme: ubytovanie, stravovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne
a šatstva a ostatné služby podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách.
Špecializované zariadenie je zamerané na klientov s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou
a na demencie rôzneho typu.

Budova zariadenia sa nachádza v širšom centre mesta Kráľovský Chlmec, v blízkosti sú ordinácie lekárov, nemocnica, obchody, kostol, lekárne. V areáli zariadenia sa nachádza altánok s krbom na letné posedenia pri grilovačke, terasa, zeleninové a kvetinové záhony, ktoré od jari do jesene využívame pri pracovnej terapii. Budova prešla v roku 2018 čiastočnou rekonštrukciou, bola k nej pribudovaná nová prístavba, v ktorej sa nachádza jedáleň, kuchyňa, sklady, štyri 2-posteľové izby, z toho 1 izba apartmánového typu. Na poschodí sa nachádzajú kancelárie, sklady a zázemie pre zamestnancov. Celá budova ako aj vonkajší areál vyhovujú podmienkam bezbariérového prístupu.