povinné zverejňovanie informácií

Podporte nás darovaním 2% svojej dane – prostredníctvom svojho zamestnávateľa (pri vykonaní ročného zúčtovania dane) alebo pri podaní daňového priznania pre FO alebo PO. Ďakujeme.

 

Údaje potrebné na poukázanie 2% dane
DOSS – Dom sociálnych služieb n.o.
nezisková organizácia
J. Majlátha 1111/11
077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: 31257135

 

Poďakovanie darcom

 1. Neznámym darcom a organizátorom zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.
 2. Nadácii Pontis za darovanie germicídneho žiariča.
 3. OZ Pohodovo za darovanie mobilného telefónu na komunikáciu klientov so svojimi príbuznými počas pandémie COVID-19 a za sprostredkovanie darovania OOPP cez platformu „Kto pomôže Slovensku“.
 4. Platforme „Kto pomôže Slovensku“ a jej dodávateľom za darovanie 2 ks digitálnych teplomerov, ochranných štítov, ochranných rúšok, respirátorov, dezinfekcie …
 5. SOŠ Kráľovský Chlmec za darovanie 90 ks bavlnených rúšok.
 6. OZ ADRA za darovanie vitamínov Centrum a dezinfekcie.

Všetkým darcom zo srdca a úprimne ďakujeme.

zverejňovanie informácií

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 • Účtová uzávierka 2015
 • Správa auditora 2015
 • Výročná správa 2015

2014

 • Výročná správa 2014
 • Súvaha 2014
 • Výkaz ziskov a strát 2014
 • Poznámky NUJ 2014

2013

 • Výročná správa 2013
 • Účtová uzávierka 2013
 • Poznámky NUJ 2013
 • Správa audítora 2013
 • Správa o overení VS 2013

2012

 • Výročná správa 2012

Zverejňovanie informácií – Evidencia došlých žiadostí o poskytovanie sociálnej služby

 

Evidencia došlých žiadostí o poskytovanie sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov

1. Irena F., okres Trebišov, dátum prijatia žiadosti: 3.6.2024

 

Evidencia došlých žiadostí o poskytovanie sociálnej služby
Špecializované zariadenie

1. Eva G., okres Trebišov, dátum prijatia žiadosti: 24.1.2024

 • na financovaní špecializovaného zariadenia sa spolupodieľa KSK a MPSVaR SR.
 • na financovaní ZpS sa spolupodieľa MPSVaR SR.